Bronsemerkeprøve

BRONSEMERKEPRØVE

 

Sted: NRK avd.Bergen (hundehallen)

Dato: 30.10.2021

Dommer: Lasse Solberg

Poeng: 180

 

1. Tilgjengelighet.                10

2. Lineføring                        10

3. Dekk fra holdt                  10

4. Innkalling fra sitt              10

5. Stå under marsj.              10

6. Enkeldekk 1 min              10

7. Helhetsinntrykk.              10

 

Lydighet

KLASSE 1

 

Uofesiell NRK avd. Bergen

Dato: 21 mai 2021

Dommer: Elin Dahl

Premie: 147,5 poeng 2 premie Nr 1 i klassen

 

1. Tilgjengelighet                                              10              10

2. Fellesdekk 2 min                                             7              28

3. Lineføring                                                       8,5           25,5

4. Dekk fra holdt                                                 9              18

5. Innkalling fra sitt                                            10             20

6. Fremmadsending med stå                               0

7. Hopp over hinder                                            10            20

8. Kontroll over hunden på avstand                      5            10

9. Helhetsinntrykk                                                8            16