Men denne gangen var det broremannen min så fikk flest.